Erfaringer, fra de 100 klubber der i dag anvender GolfTV informationsløsning, viser at der via denne digitale platform kan skabes en ikke uanseelig sponsorindtægt ved salg af de reklamepladser der er i løsningen.

Mange klubber har indtægter på mellem 20.000 og helt op til 80.000,- pr. år ved salg af reklamepladser på disse skærme.

Generelt er reklamepladserne en stærkt og prisattraktivt produkt som supplement til sponsorpakkerne.

Sælges eksempelvis en reklameplads til visning i sæsonen (1. april – 15. okt) og vises i 6-9 sekunder ad gangen, vil den enkelte reklame blive vist ca. 200 timer på en sæson og sælges i mange klubber for 800-1200 kr.