Golf_TV 1920_1080

Den venstre side af skærmen kan udfyldes med op til 18 reklamer i hver afsnit af følgende slags: • Reklamespot • Sponsorlogoer

• Video reklamer • Egne reklame for klubarrangementer, turne-

ringer, tilbud i shop eller restaurant med mere • og meget mere….. Dermed er der plads til 72 reklamer i alt!

Golf_TV 1920_1080_reklamer store_små

I den højre del af skærmen vises følgende udtræk fra GolfBox: • Starttider – Tidsbestilling • Nyheder • Starttider – Tidsbestilling • Kalender • Starttider – Tidsbestilling • Turneringsresultater

Tid til at tænke horisontal? Det horisontale show giver flere muligheder end det verti- kale. Ønsker du at ændre retningen på din ophægte skærm hjælper Compu Partner dig gerne.

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to to opt-out of any future tracking, a cookie will be setup in your browser to remember this choice for one year.

Accept or Deny